ArtiCol PREMIUM


Артикол – PREMIUM   е дисперзна  боја за внатрешни ѕидови со изразито висока покривност , отпорна на суво бришењеи изразита висока парапропусливост, наменета за заштита и декорација на внатрешни ѕидни површини.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА: Се нанесува на цврста, чиста и сува површина, предходно имрегнирана со Подлога за боја Артикол .Се нанесува во два слоја. Оптимални услови за нанесување се од  +10°C до +30°C со влажност од 80%.

НИЈАНСИРАЊЕ: Со тонер и дисперзна боја во полн тон можно е да се добијат голем број на пастелни нијанси, а можно е и тонирање со  тон карта.

РАЗРЕДУВАЊЕ: Се разредува со вода  до 10%.

СУШЕЊЕ: Премазот е сув на допир за 50 минути, повторно нанесување е можно после 5-6 часа.

ПОТРОШУВАЧКА: 5 -7 м2/l

СКЛАДИРАЊЕ: Во сува просторија на температура од +5 до +25°C заштитено од директна сончева светлина.

РОК НА УПОТРЕБА: Означено на амбалажата.

СОСТАВ: Полимерно везиво, полнила, специјални адитиви и пигменти.

ЗАПАЛИВОСТ: Не е запаливо. ДА СЕ ЧУВА ОД ЗАМРЗНУВАЊЕ !

ПОСТАПУВАЊЕ СО ОСТАТОЦИТЕ ОД ПРОИЗВОДОТ: Остатоците од производот да не се излеваат во околината.Остатоците да се предаваат на овластен собирач/преработувач. 

Достапни паковања: 2 лит.; 5 лит. 10 лит. ; и 15 лит.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: АРТИКОЛОР – ДООЕЛ - Битола

Симни документ