Подлога/импрегнанција за боја

Подлога / Импрегнација за боја

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА: се нанесува на чиста и сува минерална површина во еден до два слоја. пред да се нанесе дисперзираната боја.

РАЗРЕДУВАЊЕ: Се разредува со вода во сооднос 1 :3 до 1:9 во зависност

од бојата која се нанесува како завршен премаз. Кај  порозните ѕидови, подлогата се нанесува два пати.

СУШЕЊЕ: премазот е сув за 40 минути. Повторно нанесување е можно после 6 часа.

ПОТРОШУВАЧКА: 0.8 литри разредена подлога е доволна за импрегнирање

на 40-50 М2 .минерална подлога,  зависност од порозноста.

СКЛАДИРАЊЕ: во сува просторија на температура од +5С  до +25 С, заштитено од директна сончева светлина.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 месеци.

ЗАПАЛЛИВОСТ: Не е запалливо.

Достапни паковања: 0.8 кг. и  5 кг.

Производител: АРТИКОЛОР ДООЕЛ - Битола

Симни документ