У-контакт/у-врска

У - контакт

ПРИМЕНА:  За остварување на врска „старо-ново“ помеѓу стари и нови бетонски површини или површини од цементен малтер. Врши подобрување  на еластичноста. лепливоста. обработливоста и водонепропусноста на Бетонот  и малтерот.

ВГРАДУВАЊЕ И ДОЗИРАЊЕ: Како пред-премаз за врска  старо-ново“ 1 дел Контакт-У се замешува со 2 дела вода и 3 дела цемент. Се нанесува со четка на исчистена и навлажнета бетонска површина непосредно пред инанесувањето на новиот слој бетон или малтер.

Потрошувачка: 0.05-0,25 Кг/м 2 .

За стабилизација и површинска импрегнација на порозни бетонски површини 1 дел Контакт-У се замешува со 2 дела вода и се нанесува на третираната површина.

Потрошувачка: О,1-0,3 Кг/м2. Како додаток во цементни малтери 3-7% во однос на тежината на цементот.

СКЛАДИРАЊЕ: Во оригинално пакување, на температура од +5 до +35 , заштитен од директна изложеност на сончеви зраци.

РОК НА УПОТРЕБА: 12 месеци.

Овој производ не е класифициран како опасен според GHS.

Достапни паковања: 1кг. и 5 кг.

Производител: АРТИКОЛОР – ДООЕЛ - Битола

Симни документ