Дистрибуција

БИТОЛА

ДООЕЛ „АртиКолор“  Битола

ул.  Солунска бр. 133

лице за контакт: Златко Стојчевски

+389 71 235-861

 

СКОПЈЕ

ДООЕЛ „Гавимо“  Скопје

ул.  Скоевска бр. 59/б

лице за контакт: Горан Русев

+389 75 434-696

 

КАВАДАРЦИ

ДООЕЛ „Стокомаркет“  Кавадарци

ул.  Цано Поп Ристов бр. 26

лице за контакт: Горан Гурев

+389 78 218-284