Arti FIX – TX/D3

Лепило за Дрво ARTIFIX - ТХ / D3

Лепило за Дрво ARTIFIX - ТХ / D3 water proof  е транспарентно , отпорно на вода лепило за дрво на база на поливинилацетат (PVAC) и други адитиви за брзо и квалитетно лепење со изразито забрзано време на сушење. Се употребува за поврзување на различнивидови дрво и плочести материјали од дрво во различни комбинации. како и за фурнирање. Лепилото се нанесува со помош на четка или ваљак врзmчиста и сува површина во количество од 100 до 200 гр/м2. Дрвените површини задолжително да се подготватспоред техничките стандарди пред лепење.

Време на стегање : од 5 - 20 минути во зависност од работните услови и од видот на материјалот што се лепат. Материјалите кои се лепат да се остават да се сушат  најмалку 1 час пред понатамошна обработка. Конечната цврстина на спојот се постигнува после 24 часа.

Материјали за лепење

Време на притисок

Температура

20 °С

50 °С

80 °С

Дрво – Дрво

20 мин.

6 мин.

2 мин.

Дрво - Фурнир

15 мин.

3 мин.

2 мин.

Дрво – Синтетички фурнир

20 мин.

6 мин.

3 мин.

Техничи податоци:

Боја на лепилото: Бела- Транспарентен  филм

РН вредност : 4.5 - 4.8

Вискозитет (mPas) - 15.000  +-3000

Отворено време на лепење: 5 - 10 минути.

Достапни паковања: 100гр. ; 250 гр.; 500 гр. и 750 гр.

Производител: АРТИКОЛОР ДООЕЛ - Битола

Симни документ